top of page
Search
  • Writer's pictureHarri Lauslahti

Kasvun varmistaminen - myös tähän löytyy ammattilaisia auttamaan

Updated: Jan 13, 2020

Kun yhtiösi on tai on siirtymässä kasvuvaiheeseen eivät vanhat keinot ja välineet yleensä auta vaan tarvitaan uudenlaista osaamista ja johtamista tulosten saavuttamisekseen.

Tyypillisiä tekijöitä kannattavassa kasvussa ovat hyvä ja omaperäinen liikeidea, toimiva strategia sekä oikeanlainen markkina. Lisäksi tarvitaan hyvää johtamista. Useimmiten kasvua estää tai hidastaa johtamisen puute. Hyvä johtaminen mahdollistaa yrityksen kasvun ja kannattavan kehityksen riippumatta yrityksen kasvuvaiheesta tai koosta. Pienessä yrityksessä yrittäjän tulee johtaa itseään eli priorisoida tekemisensä. Yrityksen kasvaessa johtaminen muuttuu toisten johtamiseksi ja johtamisesta tulee entistä haasteellisempaa. Johdettavat ihmiset ovat tuntevia yksilöitä ja erilaisia persoonia. Kyky näiden erilaisuuksien huomioimiseen johtamisessa ratkaisee onnistumisen. Menestyminen edellyttää myös jatkuvan oppimisen ja uuden valmennustiedon saamisen varmistamista myyjille kannattavan kasvun aikaansaamiseksi. Johtamisen taito on ehkä luontaistakin, mutta sitä voidaan parantaa merkittävästi hyvällä valmennuksella.


Astraian Kasvun varmistaminen-palvelu yhtiösi uudelle kasvu-uralle. Palveluun kuuluu myynnin ja markkinoinnin organisointi sekä johtamismallien rakentaminen tulokselliseksi ja tavoitteelliseksi. www.astraia.fi / Harri Lauslahti.


4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page