top of page
Search
  • Writer's pictureHarri Lauslahti

Muutosjohtaminen: hoituu itsekin, mutta avun kanssa nopeammin

Updated: Jan 10, 2020

Tarvitseeko yhtiösi muutosta markkinan ja kilpailutilanteen muututtua? Oletko tehnyt yrityskaupan tai fuusion? Moni yritysjohtaja pyrkii liian usein ratkaisemaan kaikki tällaisiin muutostilanteisiin liittyvät kysymykset joko itse tai vanhan tiimin kanssa. Välillä tämä toimii hyvinkin. Etenkin, jos tiimissä on aikaisempaa kokemusta tällaisten muutostilainteiden johtamisesta.

Usein on kuitenkin myös suuri apu, kun johto ottaa ajoissa mukaan ulkopuolisen ja kokeneen henkilön joko tukemaan muutosta tai tekemään sitä sekä varmistamaan, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään nopeasti ja tehokkaasti.

Pelkän organisaation uudistus ja tehostaminen eivät todellakaan riitä, vaan prosessiin kuuluvat niin asiakaslähtöinen palvelumallien tuoreutus, henkilöstön mukaan ottaminen ja innostaminen uudenlaiseen työskentelyyn sekä uuden liiketoimintamallin kannattavuuden varmistaminen. Joissain tilanteissa kannattaa myös hyödyntää automaatiota, toimintojen osittais- tai kokonaisulkoistusta sekä yhteistyötä erilaisten startuppien kanssa.

Astraian muutostukipalvelu auttaa yhtiösi tilanteen haltuunotossa sekä itse muutoksen läpi johtamisessa. Palvelu auttaa myös yhtiötäsi löytämään tilanteeseesi sopivat toimintamallit ja ratkaisut sekä auttaa johtamisen uudistamisessa tulokselliseen, innostavaan ja asiakaslähtöiseen suuntaan. www.astraia.fi / Harri Lauslahti


7 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page